Akutten
Januar 2007: Sammen med en journalist fra Romerikes blad tilbrakte jeg to netter på Akuttmottaket på Ahus.